В Бюрото по труда, което обслужва 6 общини, са обявени около 200 свободни работни места в шивашката промишленост. Кандидати за тях от региона обаче почти няма.