Работодатели от шивашкия бранш в Русе искат да бъде удължен срокът за наемане на чужда работна ръка от една на минимум две години. Те настояват и за облекчения при назначаването на служители от страни извън Европейския съюз.

Русе

Яница Алексиева е управител на шивашка фирма в Русе и ръководи 200 служители. Не крие, че изпитва остър недостиг на кадри, и признава, че срокът от една година, за който е възможно да наеме чужда работна ръка, е крайно недостатъчен. Според нея той трябва да е минимум 2 години, за да си струва времето и инвестицията работникът да бъде обучен.

Яница Алексиева – управител на шивашка фирма в Русе: Не вярвам да има работодател, който да се похвали със спокойно набиране на кадри – толкова, колкото е нужно. Сами не можем да се справим, тъй като хората просто ги няма. Западноевропейските държави преди години създадоха такива условия, че да привлекат наши работници. Сега е ред на нас, дошло е време радикално да действаме, но само и единствено с помощта на държавата може да се случи това.

Тя си сътрудничи с Професионалната гимназия по облекло в Русе, откъдето също наема кадри, но и те не са достатъчни. Затова единственият вариант да се справи с проблема е да привлече работници от чужбина.

Яница Алексиева – управител на шивашка фирма в Русе: Да се облекчат процедурите така, че да можем да привлечем съответно ние работници от страни, които са целеви за нас и които биха имали интерес да дойдат и да работят при нас.

Светлина в тунела обаче има. На 24 януари Комисията по труда, социалната и демографската политика разгледа и обсъди на редовно заседание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Той мина на първо четене и предстои да бъде гласуван.