Над 2800 души от пловдивския район "Централен”, завърнали се от трайно пребиваване в страни извън Европейския съюз, може да не упражнят правото си на глас на предстоящите избори за Европарламент. Причината е изискването за промяна регистрацията за...

Над 2800 души от пловдивския район "Централен”, завърнали се от трайно пребиваване в страни извън Европейския съюз, може да не упражнят правото си на глас на предстоящите избори за Европарламент. Причината е изискването за промяна регистрацията за настоящ адрес, която може да се направи най-късно до

18 часа на 24 февруари.

Според сега действащия Изборен кодекс, право да избират членове на Европейския парламент имат гражданите, които са живели най-малко 60 дни от последните три месеца преди датата на изборите в България или друга страна-членка на Европейския съюз.

Милена Божкова, н-к служба ГРАО – р-н „Централен”-Пловдив: "Граждани, които живеят или са се завърнали от трайно пребиваване от страна извън ЕС е необходимо да дойдат в районната администрация и да заявят промяната на настоящия си адрес най-късно до 24 февруари 2014-та година.”

След този срок те ще бъдат включени в списъка на заличените лица и няма да могат да гласуват. В пловдивския район „Централен” има около 2800 души, които трябва да променят адреса си. И въпреки че информация за това е разпространена по медиите от две седмици, все още никой не е подал заявление. Могат да го направят единствено в понеделник, тъй като през почивните дни отделът "Гражданска регистрация и административно обслужване" няма да работи.

Автор: Таня Матева