Община Пловдив подписа споразумение с Федералния съвет на Швейцария за образователна и здравна интеграция на ромите в квартал „Столипиново“ и община Куклен. Проектът е на стойност 1.5 милиона лева.

Пловдив

Като част от дейностите е планирано строителството на Здравен център към сега съществуващата поликлиника в район „Източен“ с пет медицински кабинета и изграждането на Образователен център в двора на училищата „Найден Геров“ и „Кирил Нектариев“ в "Столипиново". В тях ще се провеждат извънкласни дейности с цел намаляване броя на учениците, които отпадат от системата на образованието.

Новоизградените медицински кабинети ще бъдат оборудвани със съвременна диагностична апаратура и в тях ще работят специалисти в областта на общата медицина, педиатрията, акушерството и гинекологията. Община Пловдив ще осигури допълнително финансиране в размер на близо 44 хиляди лева.