При подобна система само националната банка може да емитира пари. Според инициаторите на допитването това ще гарантира стабилността на финансовата система и пазарите, но според критиците на идеята това е твърде рисков ход.

Положителен изход от референдума ще преобърне цялата банкова система в Швейцария, като забрани на частните банки да емитират пари, така ще се намалят "лошите" кредити и високо рисковите инвестиции. И само Националната банка ще може да печата швейцарски франкове.

Рафаел Утрих, лидер на кампанията за референдума: Швейцарската национална банка има нужда от актуализация. Конституцията ни трябва да се промени и да гарантира, че само Националната банка може да емитира пари, но не и частните банки, които по този начин следват собствения си интерес.

Победа на "да" лагера ще означава край на частичното резервно банкиране - крайъгълният камък, на който се крепи кредитиоранетро по света - по силата на което банките "създават" пари за всеки отпуснат заем. Според противниците на идеята обаче това е скок в бездната и ефектът от подобен монпол над местната валута не е проверен.

Томас Джордан, председател на управителния борд на Швейцарската народна банка: Финансовата система няма да стане по-сигурна ако тази инициатива бъде одобрена. Секторът е сигурен, когато се спазват капиталовите изисквания и има строг контрол. Това са начините да направим финансовата си система качествена и сигурна.

Джордан прогнозира още, че отпускането на заеми ще стане по-трудно, ще се повишат и лихвите. Швейцарците гласуват и за нова закон за хазарта, който ще забрани чуждите сайтове за хазарт.