За злоупотреби с европейски субсидии за насаждения с памук сигнализира в БНТ земеделски производител от Ямбол. За изминалата селскостопанска година бяха определени целеви субсидии от 66 евро на декар за засяване и производство на памук, но земеделски производители се опитват само да получат парите.

Такъв е случаят с две от фирмите на Калчо Донев от Ямбол, който по документи е засял 5000 дка с памук. Опитахме се да го намерим за коментар, но всички телефони, които е използвал, са изключени или закрити. Прокуратурата вече разследва нередностите.

Вижте репортажа на Диана Иванова и Румен Колев.

Ямбол