В този епизод ще ви докажем, че борбата със запустяването на отдалечените земи е по силите на всеки от нас. Ще ви разкажем покоряваща история за 22-годишно момиче, което изпълнявайки заръката на баба си, отказва се от големия град и се посвещава на мисията да съживи фолклора в Средногорието. В резултат на усилието и таланта й красивото село Смолско е с изцяло възроден дух. Заради песните и хората на Цветина Грамова местното читалище отново е отворило врати след десетилетия на забрава.

Вижте повече за кампанията България от край до край