Независимо от оценките за нормализиране на обстановката в Турция не би трябвало да даваме такава в дългосрочен план. И преди тези събития партньори от НАТО оценяваха обстановката като нестабилна. Това коментира експертът по национална сигурност Симеон Николов. По думите му, има демонстрирана подкрепа към Ердоган, но тя не включва онези избиратели, които остават недоволни от тоталитарната политика на президента.

Според Симеон Николов на България кризата ще се отрази, ако тя продължи, т.е. ако се стигне до дестабилизация.

Симеон Николов - Директор на центъра за стратегически изследвания:
При една такава дестабилизация и икономически не е изгодно за нас, защото стоко-обменът България - Турция е 2, 5 млрд. с тенденция да върви към 5 млрд. По отношение на бежанския поток ние сме първите, които бихме пострадали, ако такъв бъде предизвикан. А той може да бъде предизвикан без Анкара да го желае, т.е. ако нещата се влошат и Турция бъде просто принудена да поиска от Европа да поемем повече тежест, за да може тя да се справи с кризисна ситуация.