Символичен протест се проведе в Букурещ. Около 1000 души хвърляха тоалетна хартия по улиците в знак на протест срещу одобрените от правителството фискални промени. Реформата включва намаляване на данъка върху доходите от 16 на 10 процента процента. Размерът на социалните осигуровки също ще бъдат намалени и изцяло ще бъдат прехвърляни на служителя.

По този начин Румъния ще стане единствената страна-членка на Евросъюза, която прехвърля всички социални такси върху трудещите се.