Синдикатите в Националния съвет за тристранно сътрудничество подкрепиха законопроекта на левицата за защита на бащинството, а работодателите и правителството го отхвърлиха. Предложените промени в трудовия кодекс предвиждат бащите на деца до 3 -години и съпрузите на бременни жени да бъдат защитени от уволнение. Готви се и нов механизъм за отчитане на еднодневния труд в земеделието, стана ясно след края на тристранния съвет.

Според вносителите на законопроекта, бащите на деца до 3-годишна възраст трябва да бъдат защитени от уволнение, тъй като те се грижат за издръжката на семейството. В тази категория влизат не само семейните, но и мъжете живеещи на съпружески начела с майките на децата си.

Според вицепремиерът Томислав Дончев, в проекта липсва ефективен начин за доказване на съжителството, което обезсмисля самата поправка.

Томислав Дончев - вицепремиер и председател на НСТС: Пример давам. Как се установява един баща, който трябва да се ползва от особена защита, дали е съжителствал през последните години с майка, която има дете под 3 години. Доколкото бракът и бащинството се доказват лесно, то съжителството е категория, която се доказва изключително трудно.

Според работодателските организации, законопроектът за защита на бащинството няма да стимулира раждаемостта, а само допълнително ще натовари бизнеса.

Цветан Симеонов - председателят на БТПП: По-голямата част, притеснени от неточностите на изразните средства в законопроекта, го отричат като цяло. Една част по принцип го приемат, но също неприемлив във вида, в който се предлага. Това е като наполовина пълната чаша и наполовина празната.

Според сегашния трудов кодекс, само майките на деца до 3 години са защитени от уволнение, което, според синдикатите нарушава равенството на половете.

Чавдар Христов - изп. секретар на КНСБ: Ние подкрепяме законопроекта. Само преди няколко месеца бе приет и един закон за равенството между половете от НС, който също е част от темата. За равенството между половете. Обстоятелството,че някои от текстовете не са съвършени като терминология, като израз не е причина да бъде отхвърлен законопроекта.

Предстои предложените помени да бъдат обсъдени от социалната комисия в парламента. Подготвя се и нов механизъм за отчитане на еднодневния труд в земеделието, съобщи след заседанието на тристранния съвет министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Моделът, взаимстван от други европейски страни, предвижда работещите в селското стопанство да имат трудови книжки, в които ще се лепят марки или стикери за положения през деня труд.