Ръководството на училище „Димчо Дебелянов" във Варна инициира поредица от срещи с родители в детските градини, чиито деца ще бъдат в първи клас. Целта на кампанията е да информира заинтересованите за най-важните дати и срокове за предстоящото записване на първокласниците.

Варна

По време на срещите родителите ще имат възможност да се запознаят с част от ръководния състав на училището и учителите, които ще обучават новопостъпилите ученици. Неформалните срещи целят да скъсят дистанцията родител-учител и да създадат диалог между тях, което благоприятства учебния процес и намалява стреса за родителите и учениците.

До 30 май продължава подаването на документи за прием в първи клас в училище "Димчо Дебелянов" през новата учебна година.