Търговският регистър заработи отново след 17 дни прекъсване заради повредени дискове. Всички свързани с регистъра услуги вече са възможни, както на място в Агенция по вписванията и в нейните регионални структури, така и в интернет.

От днес всичко е както преди 10 август. Първо заработиха гишетата на Търговския регистър, а по-късно беше включена и онлайн системата. Лека-полека нотариуси, консултанти, граждани започнаха да изпълват обществения салон на Агенцията по вписванията.

Подават се документи, издават се заявления, каквото е необходимо - всичко.
Вече е достъпно и общо взето всички справки могат да се правят за около десетина минути бях готов.
Получих всички необходими документи, които ги чаках 15 дни.

Кризата с базата данни в Търговския регистър доведе до смяната на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, до извънредно заседание на парламента, на което беше изслушан премиерът, както и до денонощна работа на експертите за възстановяване на достъпа до регистъра. Невъзможността да се регистрират нови фирми и да се вписват промени в търговските дружества в крайна сметка отпадна.

И да няма грешки, защото наистина това забавя работата и на нас, съответно на банките, на нотариусите.

Страната ни е длъжна по правилата на Европейския съюз да поддържа публична база данни на фирмите, регистрирани на нейна територия.