След 4 провалени процедури, Софийският апелативен съд вече има председател. Заместник-шефката на съда Даниела Дончева беше единствен кандидат. За нея гласуваха девет от членовете на съдийската колегия на ВСС, петима бяха против.

Това беше първи важен избор за съдийската колегия, след като ВСС се раздели на 2. Ключовият съд беше без титулярен председател повече от 2 години, след като предишния - Веселин Пенгзов беше отстранен заради разследване срещу него.

Дончева беше изслушвана 2 часа. На обсъждането никой не оспори нейните професионални и нравствени качества, имаше спор обаче дали може да бъде лидер. Като положителни качества беше посочено още, че е уравновесена, организирана и работоспособна. Имаше коментари обаче, че в концепцията ѝ липсва аналитичност и че цели пасажи повтарят написаното от Пенгезов.

След като беше избрана Дончева каза пред журналисти, че след като най-после има председател, целият съд - и магистрати и служители ще работят в по-спокойна и сигурна обстановка.

Даниела Дончева - избрана за председател на Софийския апелативен съд: Очевидно напоследък кандидатстването за този пост може би носи повече негативи, отколкото положителни страни. Както виждате аз бях сега единствен кандидат, в предходната процедура също имаше един кандидат, това е според мен причината да се явяват толкова малко желаещи за този пост. Интересите, които се преплитат в Софийският апелативен съд са огромни, разглеждат се дела с голям обществен интерес и мисля,че не всеки би се наел да е във фокуса на общественото внимание.

въпрос БНТ: Ще има ли радикални промени?

Даниела Дончева - избрана за председател на Софийския апелативен съд: Аз ще се придържам към компетентностите, които по закон са ми възложени, а това е да следя за правораздавателната дейност, разбира се пълна дисциплинарна власт върху работещата съдебна администрация, не и за магистратите, тъй като органът, който решава професионалното развитие на магистратите е ВСС. Проверки на окръжните съдилища, уеднаквяване на практиката, квалификация на магистратите, разбира се работа с медиите.