След края на Консултативния съвет за национална сигурност Румен Радев призова институциите да се отнесат отговорно към състоянието Въоръжените сили и към сигурността на българските граждани. Той заяви, че членовете на КСНС са се обединили около мнението, че са необходими спешни мерки за осигуряване на модернизация, изграждане на бойни мощности, както и своевременни действия за прекъсване на отлива от Въоръжените сили.

„В рамките на заседанието бе анализирано състоянието на Българската армия и способността им за поставени задачи по мисия „Отбрана“. Констатирано бе, че Българската армия изпълнява част от задачите си по посочената мисия в ограничен обем, основно поради неокомплектованост в личен състав и остаряла бойна техника“, заяви президентът Радев.

Румен Радев, президент на Р България: Не е овладян напълно процесът по напускане на военнослужещи от Въоръжените сили, а предприетите мерки не могат да дадат бърз резултат. Забавянето на проектите за модернизация забавят въоръжените сили от съвременни способности, адекватни на заплахите, и съвместимост със Съюзниците. Това забавяне ще доведе до влагане на финансови средства в морално остаряла техника, несъвместима със стандартите на НАТО. Остава открит въпросът за способността на Въоръжените сили да изпълнят поетите съгласно чл. 3 по Вашингтонския договор ангажименти в пълен обем.

Радев допълни, членовете на Съвета са обединени около мнението, че са необходими неотложни мерки, гарантиращи повишаване на отбранителните способности чрез ускоряване на процесите на модернизация, поддръжка на наличната бойна техника и осигуряване на бойната подготовка, както и да се спре отливът на личния състав от армията.

Румен Радев, президент на Р България: Подчертана беше необходимостта от силна обществена и политическа подкрепа, изпълнени конкретни мероприятия за преодоляване на недостига от способности на Въоръжените сили при изпълнение на задачите по различните мисии.

Президентът изтъкна, че е било установено разминаване между средносрочната прогноза за периода 2019 - 2021 г., приета вчера, и Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП до 2024 г., заради което е била приета точка средносрочната прогноза да се актуализира в съответствие с Националния план в срок октомври 2018 г. Като втора точка е посочено, че до септември 2018 г. трябва МО да предприеме мерки за привличане на хора в БА. Разработване на финансов план за модернизация и превъоръжаване на армията трябва да бъде подготвен също до септември. Правителството се ангажира да актуализира средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. с цел повишаване на разходите за отбрана до 2024 г. на 2% от БВП в срок до октомври 2018 г. До юли месец пък се очаква ускоряване на процесите за модернизация на армията, каза Радев.

Петата точка от КСНС Радев заяви, че е обединяването на усилията на изпълнителната и законодателната власт да приведат в изпълнение поетите ангажименти от КСНС през май месец 2017 г. относно усъвременяването на Закона за вероизповеданията. То трябва да гарантира защитата на традиционните български вероипзоведания и недопускане на радикализация на религиозна основа.