Нова поправка в Кодекса за социално осигуряване улеснява бъдещите пенсионери в избора им по коя формула да се пенсионират - по старата или по новата. НОИ ще изчислява вместо тях размера на пенсията им и по двете формули. Накрая ще изплаща по-големия размер. За да искат изчисление и по старата формула обаче, пенсионерите задължително ще трябва да предоставят документи за три най-добри години преди 1997 г. Сега предстои поправката да бъде гласувана първо от социалната комисия, а после от парламента.

За да не се лутат хората в сложни изчисления, НОИ ще смята вместо тях. За да им бъде пресметната пенсията и по двете формули, те ще трябва да отбележат в заявлението си за пенсиониране, че искат старата.

Изчисленията по новата ще са като бонус. Те са и по-лесни, защото Институтът има данните и документите за всички. За старата формула обаче, задължително трябва да се представят пенсионни документи, които да удостоверят стаж и осигурителен доход.

Хасан Адемов - председател на социлната комисия: Националният осигурителен институт, ако не разполага с тази информация за трите години няма как да изчисли и по двата начина.

Ако нямат документи, директно ще получат пенсия по новата формула, която взима предвид дохода след 2000 г. Ако имат обаче, НОИ автоматично ще сметне коя методика е по-добра в индивидуалния случай.

Ивайло Иванов - управител на НОИ: На лицето ще се изплаща по-благоприятният вариант - тоест в по-високия размер. Значи за 60% от лицата, над 60% от лицата, просто новата формула, освен че е по-благоприятна, новата методика, тя е и по-лека за прилагане до толкова до колкото лицата няма да е необходимо да събират всички необходими документи преди 97-ма година.

Освен това, на сайта на НОИ ще бъде качен нов комбиниран калкулатор, чрез който всеки ще може да си изчисли пенсията. От началото на годината над 3 800 души са подали документи за пенсиониране. Техните пенсии са изчислени по новата методика, но въпреки това в рамките на 6 месеца те ще имат право да поискат преизчисление по старата формула.

Ако на някой все още не са му е ясни промените, ще може да иде в приемна на НОИ, където ще има експерти, които да разясняват. Дори ще организират мобилни приемни, които ще посещават населени места без териториални поделения на НОИ.

Депутатите приеха двете формули за изчисляване на пенсиите

Депутатите приеха двете формули за изчисляване на пенсиите

Пенсиите ще се изчисляват по две формули през следващите четири години. Това решиха депутатите на първо четене днес след като гласуваха промени в коде...