След скандал на заседанието на Висшия съдебен съвет, главният прокурор оттегли предложението си за увеличаване на бюджета и броя на магистратите в пограничните съдилища и прокуратури.

Преди няколко дни Цацаров предложи на пленума на ВСС да се формира работна група от представители на всяка от колегиите, която да извърши бърз анализ на натоварването и осигуреността на районните прокуратури и съдилища, подложени на силно натоварване с наказателни дела поради миграционния натиск по южната ни граница с Турция и Гърция.

Точката беше внесена днес като извънредна.

Членът на ВСС Соня Найденова обаче се противопостави с мотива, че създаването на работна група не е необходимо. Тя изрази мнение, че всяка колегия (съдийска и прокурорска) трябва сама да вземе своите решения.

Найденова цитира данни, според които през първото тримесечие на тази година мигрантският поток е намалял с 20 на сто.

След казаното от Найденова, Цацаров реагира с думите, че проблемът "не е съдийската, прокурорската колегия, проблемът Ви е, че предложението е направено от мен и касае съдилищата". И намери в казаното от Соня Найденова личен мотив, "защото имате лични семейни причини за това, защото трябва да развиете тезата, че главният прокурор се намесва в работата на съдилищата."

След тези думи Цацаров напусна заседанието на съвета като тръшна вратата след себе си, а преди това заяви, че оттегля предложението си.

Найденова реагира със съжаление, че Цацаров "прехвърля лични антипатии". На свой ред колегата й Калин Калпакчиев я защити с думите, че поведението на Цацаров е неприемливо и не може да си позволи такова лично отношение.