Тази вечер бяха обявени свободните места след второто класиране в профилираните и професионалните гимназии след 7 клас. В столицата свободни места има дори в осемте най-желани училища.

В Софийската математическа гимназия има 4 свободни места без квоти с английски език.

В 91 НЕГ има четири места за момчета.

В ТУЕС едно свободно място без квоти.

В 73- то СОУ свободните места са три за момчета.

164- та испанска гимназия има четири свободни места - за едно момче и три момичета.

Следва Първа английска, където свободните места са за две момчета и седем момичета.

Във Втора английска се търсят три момчета и едно момиче, а в 9- та френска - три момчета и едно момиче също.

Трябва да се знае, че за всички свободни места се кандидатства като ученикът се отписва оттам, където е записан в момента и отново подава електронно документи само за свободните за трето класиране места. Подаването става само в училище- гнездо.Този процес е рисков, защото, ако не се прецени добре балът, ученикът може да остане и без предишното си място. За свободните места могат да се борят и некласирани досега ученици.Те могат да подадат документи самостоятелно .