През следващата седмица в пленарна зала ще бъде гласуван доклада за състоянието на националната сигурност през 2016 г. Текстът вече е одобрен от Министерския съвет. Според него основните заплахи за страната и нейните граждани са както външните военни конфликти, миграционния натиск, така и състоянието на вътрешните системи у нас.

На повече от сто страници са описани,както факторите допринесли за стабилността в страната ни,така и външните и вътрешните фактори,носещи рискове. Вчера в кулоарите на парламента депутати изразиха различни мнения основно по отношение на констатацията в доклада,че действията на Русия са източник на регионална нестабилност и заплашват основната цел на България за единна,свободна и мирна Европа.

Засилването на руското военно присъствие на незаконно анексирания Кримски полуостров води до нарушаването на баланса в Черноморския регион и запазване на риска от конфликт-се посочва още в доклада.Сред другите външни рискове за сигурността на страната ни отвън се открояват тероризма, Брекзит и миграционният натиск към Европа.

Посочва се, че все още няма ясна схема, по която да се разграничават бежанците от икономическите мигранти. В доклада се казва още, че най-големият риск за сигурността в Европа е възможността за внедряване на екстремистки клетки. Като риск за региона се оценяват и появилите се претенции на съседни държави за несъществуващи у нас малцинства.

Какво ни заплашва вътре в страната - освен демографския срив и износа на работна ръка, които са традиционни проблеми от години, най-сериозният социален риск всъщност е слабата образованост на висок процент от българите. Според данните на Министерския съвет се увеличава броя на социално- изключените лица.

Най-големият проблем на здравеопазването у нас остава, че самите работещи в него не могат да оценят качеството на системата, както и че няма път за подобряване на състоянието. В сектора има сериозна кадрова криза, причинена от излизането на голяма част от добрите медици в чужбина. Според доклада не са отстранени предпоставките за корупция в здравеопазването.

Един от сериозните рискове за националната сигурност е нарастването на потенциала от разпространението на високорискови вирусни и други заразни заболявания. Причините - ниската битова и здравна култура на българина, както и отказа на групи от населението от задължителната имунизация, пише в доклада.

Друг негативен фактор - контрабандата и продажбата на незаконни цигари са сред основните източници за финансиране на организираната престъпност у нас. Самата тя пък е основен риск за националната сигурност. По данни на Министерския съвет организираната престъпност остава една от главните заплахи за сигурността. Следващо място заемат ДДС измамите, които намаляват националния доход.

В доклада се посочва все пак, че намалява престъпността, а разкриваемостта се увеличава. Най-много престъпления има в големите градове като доминират битовите. Според данните на МВР обаче кражбите намаляват с почти 15%. От МВР отчитат и спад на умишлените убийства, които за миналата година са били 79.

Когато говорим за заплахи от външната среда, като основна в доклада се посочва миграционния натиск към Европа. Все още няма ясна схема, по която да се разграничават бежанците от икономическите мигранти. В доклада се посочва още, че има вероятност, макар и ниска от възникване на конвенционален военен конфликт в Югоизточна Европа. Все още Европа няма единна политика за справяне с проблема.

Пълният текст на Доклада за националната сигурност

Пълният текст на Доклада за националната сигурност

Министерският съвет на Република България публикува пълния текст на годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2016 г. Пълният тек...