С цел да не се допуска регистрация на пътни превозни средства, които са обект на престъпление, в сектор "Пътна полиция" в Пазарджик започна работа специална комисия. Нейната задача е да извърши идентификация на всяко превозно средство, което е...

С цел да не се допуска регистрация на пътни превозни средства, които са обект на престъпление, в сектор "Пътна полиция" в Пазарджик започна работа специална комисия. Нейната задача е да извърши идентификация на всяко превозно средство, което е произведено пет години от датата на регистриране.

До този момент комисията е извършвала идентификацията в сектор "Пътна полиция" веднъж седмично. Със заповед на директора на полицията в Пазарджик обаче комисията вече ще се събира два пъти в рамките на седмицата.