Сливен се водоснабдява с помпи от Тунджа заради замътване на яз. "Асеновец", съобщиха от ВиК - Сливен. Подаването на вода от помпените станции ще продължи докато мътността спадне. Показателите на водата в язовира се следят ежедневно.

Сливен

В резултат на последните дъждове, притокът на дъждовни и снежни води в язовира се увеличава. Сега обемът на основния водоизточник на Сливен е 24 100 000 куб. метра при максимален капацитет 28 милиона куб.метра. Няма опасност от преливане на язовира.

Увеличаването от началото на декември миналата година на водните количества в яз. "Асеновец" с близо 10 млн. куб. м обещава, че водоснабдяването през летните месеци няма да бъде застрашено от воден режим, посочват от ВиК.