На местата, където в утрешния ден ще има балотаж, службите за издаване на български документи за самоличност ще работят днес с пълно работно време до 17:30 ч, а утре от 8:30 до 19.30 ч.

Всички, които са включени в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес на първия тур, могат да гласуват само в секцията по настоящия им адрес и нямат право да гласуват по постоянен. Няма да могат и да получат удостоверение да гласуват по постоянен адрес.