Липсата ѝ е установена тази сутрин, съобщи в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" директорът на музея Бони Петрунова.

Бони Петрунова, директор на НИМ: Кой открадна колата на НИМ и защо? Нито е достатъчно стара, за да бъде експонат, нито е толкова нова, за да им бъде интересна. Просто нямам обяснение. Имаме две, но едната е, така... още по-старичка.