Служебният министър на енергетиката Николай Павлов заяви, че цената на природния газ за потребителите се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране. Павлов добави, че правителството няма правомощия да влияе върху ценообразуването и обясни механизма за формиране цената на синьото гориво в България.

Николай Павлов, служебен министър на енергетиката
По отношение на цената от Газпром, Булгаргаз има договор за доставка на природен газ и цената на природния газ, доставната цена се формира по следния начин - в нея се отразяват осреднените стойности за 9-месечен период на международните цени на алтернативните на природния газ горива. Това е до точка на доставка Исакча. След това има разходи за пренос през територията на Румъния. Всички тези счетоводни документи с разходите за съхранени и издръжка на дружеството се предават на КЕВР и тя определя цената на природния газ за съответното тримесечие.