Имената на 838 местности с турско-арабски названия в община Стара Загора ще бъдат сменени с български. Това решиха общинските съветници в града. Предложението беше прието с 39 гласа, а против гласуваха съветниците от групата на ДПС.

Вижте репортажа на Десислава Петкова и Иван Янев.

Стара Загора

Според вносителите на предложението в областта има много неразбираеми за съвременниците наименования на местности. Някои от тях са смесица от турско-арабски и стари български думи.

За преименуването е използвана експертизата на дългогодишни университетски специалисти - османисти. Така например местностите Беш бунар става Петте кладенеца, Аи бунар - Мечи кладенец, Орта Бозъкък - Средна Ливада.

Михаил Михайлов - общински съветник, ПП Атака: Всичко това, което направихме, е в абсолютно спазване на законите на Република България, още повече има един указ на Министерски съвет от 1975 г., който не е анулиран, който гласи, че всички наименования трябва да носят благозвучни български имена и да бъдат разбираеми за населението на България.

Според общинския съветник от ДПС Тунджай Йозтюрк проблемът не са самите наименования, а идеологията, която се изповядва.

Тунджай Йозтюрк - общински съветник ДПС: Хората с арабско-турски имена, каквото е и моето, се чувстваме лично засегнати от това предложение. И ние смятаме за свой дълг да защитим техните права и свободи в демократична, НАТО-вска и Европейска България.

В декларация на главното мюфтийство се посочва, че смяната на турските имена на местности в Стара Загора е своеобразен "възродителен процес", който този път засяга не имената на хората, а имената на обектите и географските местности."