Парламентът възложи на Сметната палата да извърши одит на допълнителните разходи към бюджета, направени от правителството за периода от 10 май 2017-та до края на януари тази година. Депутатите приеха окончателно и промени в Закона за омбудсмана. Те предвиждат той вече да се избира с явно гласуване, а не с тайно както беше досега. Омбудсманът ще защитава правата на гражданите и когато те са нарушени от частни субекти.

Омбудсманът вече ще се избира с явно гласуване от парламента

Омбудсманът вече ще се избира с явно гласуване от парламента

Омбудсманът вече ще се избира с явно, а не с тайно гласуване от Народното събрание, решиха депутатите. Те приеха на второ четене промени в Закона за о...