Правителството назначи Офелия Кънева за председател на Държавната агенция за закрила на детето на мястото на Ева Жечева. Мотивите на кабинета да освободи Жечева не са ясни. Офелия Кънева е експерт с голям опит в системата.