Собствениците на рибарници в Русе и региона масово ги затварят заради абсурдни изисквания да се поставят водомери за ползваната вода. По данни на Асоциацията на рибовъдите у нас, заради многото бюрократични изисквания през последните 5 години заетите в сектора са намалели наполовина.

Русе

Драгомир Хинков от 30 години се занимава с отглеждане и развъждане на риба и е заместник-председател на Асоциацията на рибопроизводителите. Собственик и наемател е на рибарници във Ветово и Писанец. Преди година Хинков е изоставил развъдниците си по поречието на река Русенски Лом.

Казва, че проблемът не е в това, че трябва да се плаща водата, а в поставянето на уредите насред полето. Смята, че след монтирането на водомери на развъдниците, които са на необитаеми места сред дивата природа, те ще са обект на кражби.

Драгомир Хинков - собственик и наемател на рибарници и зам. председател на Национална асоциация на рибопроизводителите: "Сложено такова съоръжение на водозахранването на един водоем изисква да се подсигури денонощна охрана. Всеки, който е дошъл да хване една риба и изгонен, но може да счупи водомера."

Затова собствениците на рибарници трябва да назначат още 3-4 души за денонощна охрана и да осигурят съответните заплати.

Драгомир Хинков: "Рибата вода не пие. Щом ще сложим водомер на водозахранването, трябва да има водомер и на пускането."

От Басейнова дирекция "Дунавски район" уточниха, че разпоредбите на Закона за водите задължават всички да заплащат такса за използвания природен ресурс, тоест водата. Нарушителите, които не са поставили пломбиран измервателен уред, ще бъдат глобявани от 500 до 5000 лева.

Калоян Димитров: "Всяко едно допълнително утежняване върху бизнеса и допълнителни разходи води до свиване на заетост."

След Нова година Драгомир Хинков възнамерява да изостави още един рибарник и да ограничи до минимум инвестициите и работните места.