София е домакин на Седмия годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Конференцията ще събере в НДК над 500 участници - министри, представители на различни институции, бизнеса и неправителствения сектор. Сред гостите ще бъдат двама еврокомисари - по образование и култура Тибор Наврачич и по регионалната политика Корина Крецу.

Основният фокус ще бъде развитието на туризма като двигател за икономически растеж и териториално сближаване. Ще бъде обсъдено създаването на общи туристически продукти, културни коридори и маршрути в Дунавския регион.