София е една от 14-те зони с най-силно замърсен въздух в Европа. Данните бяха изнесени от Дирекция "Околна среда" на Европейската комисия по време на двудневната конференция, посветена на чистотата на въздуха в столицата. Експерти от големи европейски градове като Париж, Барселона, Виена и Мадрид, които вече са се справили с този проблем, идеи как София да се пребори със замърсяването на въздуха.

6 области в страната имат проблем с мръсния въздух в България. Столицата се оказва сред първенците в тази негативна класация. Основни причинители на финни прахови частици във въздуха са автомобилите и използването на твърди горива за отопление. Въпреки че България е осъдена от съда на Европейския съюз, заради системно замърсяване на въздуха, по думите на кмета Йорданка Фандъкова, тенденцията за справяне с този проблем е положителна. Доказателство за това са и данните, които от 2011г. сочат, че софиянци дишат все по-чист въздух. По време на първия панел от двудневната конференция за чистотата на въздуха в София, Джордж Кремлис от дирекция "Околна среда" към Европейската комисия приозва България да мобилизира усилията си за справянето с този проблем, за да не търпи санкции. Какви мерки предприема Столичната община за справяне с този проблем, вижте в следващия репортаж.

Основна цел на Столичната община, за да се справи с мръсния въздух, е да накара повече хора да слязат от автомобилите си и да използват градския транспорт, който трябва да стане по-привлекателен.

Йорданка Фандъкова-кмет на Столичната община: "Трябва да насочим усилия към модернизация на автобусния парк. Вече над 50% от него е подменен и окончателно миналата година ние и Столичният общински съвет взехме решение, че ще приключим със закупуването на дизелови автобуси. 90 % от тролейбусния парк е подменен, модернизират се трамвайни линии, закупуваме нови или рециклирани трамваи."

Решение на този проблем Столичната община открива в промяна на начина, по който се образуват и данъците на автомобилите. Идеята на законодателните промени, които тя е инициирала , е сумата да се образува според нивата на отделяните вредни емисии.

Тереза Ставрева: "А по данни на проучването най-вредни за състоянието на въздуха са старите бензинови автомобили."

По отношение на дизеловите двигатели съдържанието на въглеродния оксид се оказва много над нормите в София в сравнение с други европейски градове. С другият основен замърсител на въздуха-битовото отопление, общината се е заела да пребори, чрез инсталация за изгаряне на боклука на София. Идеята е Топлофикация-София да оползотворява горивото от завода за отпадъци.

Йорданка Фандъкова-кмет на Столичната община: "Инсталация, която ще донесе ползи за около 40 000 домакинства да могат да бъдат топлоснабдени, 30 000 домакинства да получат електроенергия от отпадъците."

Според експерти, обаче, това вместо да помогне, ще навреди на качеството на въздуха в София. Те твърдят, че в следствие на изгарянето на отпадъци ще се отделят повече замърсители на въздуха.

Решение на проблема с мръсния въздух от Столичната община открива и в промяна на начина, по който се образуват и данъците на автомобилите. Идеята на законодателните промени, които тя е инициирала, е сумата да се образува според нивата на отделяните вредни емисии.