През последното денонощие в социалните мрежи се разпространяват фалшиви новини, свързани с качеството на водата. „Софийска вода“уверява, че питейната вода, доставяна на потребителите на територията на Столична община, е с гарантирано качество и с отлични характеристики, се казва в официално съобщение на "Софийска вода".

Това се доказва и от многобройните лабораторни изследвания, направени през последните денонощия. Всички физикохимични, органолептични и микробиологични изпитвания не само са в норма, но и са в по-ниски стойности, от допустимите по стандарт и по Наредбата за качеството на водата.

За доказване на истината, че питейната вода в София е качествена и безопасна, си сътрудничим и със здравната инспекция, Столична община и други отговорни институции, на които сме предоставили пълна информация от нашите данни и изследвания, както и възможността сами да направят проби и анализи.

Напомняме на нашите потребители, че питейната вода подлежи на постоянен и денонощен мониторинг, контролните проби се взимат в най-различни точки на водопреносната мрежа, като се правят над 140 000 анализа на 8000 проби годишно. Лабораторно изследователския комплекс на „Софийска вода“ следи качеството на водата по целия ѝ път от язовирите „Искър“ и „Бели Искър“, през пречистването и доставянето до потребителите. Преди няколко месеца Лабораторно изследователския комплекс, който е сред най-модерните в страната, обогати обхвата на акредитираните изследвания и може да прави не само задължителните изследвания, но и допълнителни микробиологични анализи.

Потребителите също могат да следят качеството на водата на сайта на “Софийска вода”, където се публикуват данните за параметрите на водата, предоставени за отделните райони, пише още в съобщението на "Софийска вода".

Столична община: Питейната вода в София е годна за пиене

Столична община: Питейната вода в София е годна за пиене

Всички показатели за качество на питейната вода, доставяна на потребителите на територията на Столична община, са в норма, по данни от лабораторните и...