Софийският университет печели класацията на рейтинговата система и през 2017-та година. Тази вечер на специална церемония бяха наградени 30 учебни заведения, класирани на първо място по различни специалности.

51 университета, 52 професионални направления. Софийският университет е на първо място по рейтинг в 23 специалности.

Проф. Анастас Герджиков - ректор на Софийски университет "Свети Климент Охридски": Това е голяма чест за нас и ние постигаме това чрез много усилия за повишаване на качеството на образованието.

Даваме близо половината научни резултати на всички университети, което означава, че и това ни помага за класирането в рейтинговата система.

Рейтинговата система промени поведението на университетите, заяви министърът на образованието Красимир Вълчев. Освен като ориентир за студентите, тя вече се използва и като инструмент за определяне на държавната стратегия към висшите учебни заведения.

Красимир Вълчев - министър на образованието: От близо пет години преструктурираме финансирането, от две години преструктурираме и приема - от висши училища с по-ниска оценка за качество и съответствие с пазара на труда към такива с по-висока оценка.

Класацията на университетите се прави на базата на 44 критерия за качество на образованието, сред които научни изследвания, реализация на студентите и връзка с пазара на труда.

Сред отличените тази година са Медицинският и Техническият университет, Военната академия "Георги Сава Раковски", Американският университет в Благоевград. Специална награда получиха УНСС и Великотърновският университет "Св.Св. Кирил и Методий".