Глоби до пет хиляди евро за неиздадени касови бележки ще се налагат в Гърция. Това предвижда внесена в парламента поправка в закона. Властите ще санкционират всички, като под ударите на закона попадат и даващите под наем плавателни съдове, амбулантни търговци, старчески домове, хотели, организиращи различни курсове и занимаващи се с медицински услуги.

Със законовата поправка гръцкото финансово министерство се опитва да увеличи своя инструментариум в битката с неплащането на данъци, превърнало се в национален феномен, посочва изданието.

В същата поправка се предвижда да бъдат затваряни и магазини за неплатени данъци. Ще се наказват строго също неспазилите решения на данъчната администрация и възпрепятстващите данъчни инспектори да извършват проверки.