Жителите на пловдивското село Куртово Конаре се грижат за съхранението на застрашени от изчезване местни сортове плодове и зеленчуци. Редките култури са събрани в специална сортова банка, създадена е и биоградина. Публикувани са пощенски картички с изображенията на застрашените култури.

Куртово Конаре е център на зеленчукопроизводството в Тракия. Най-голямо търсене има към вкусния плосък боб. Редките сортове куртовски плодове и зеленчуци се търсят освен в България, и от жители на Германия и Швеция. В селото се провежда и прочутия фестивал на лютеницата.

Куртово Конаре, Стамболийски