Повече деца в яслените групи в общинските детски заведения в София. Общинският съвет увеличи бройката заради многото чакащи. На първото си заседание за 2019-та общинарите обсъждат и правилата за прием.

Вижте подробностите от прякото включване на Цанка Николова в обедните новини

Предложението, внесено от заместник-кмета на София Тодор Чобанов за увеличаване на броя на децата в яслените групи на детските градини се прие с 40 гласа "за".

Идеята е това да се случи само на местата, на които може да стане и там, където помещенията позволяват.

Тодор Чобанов, зам.-кмет на София: В началото на 2018 г. имаше много съществена редукция с 20% на размера на групите, т.е. реално ние извадихме през 2018 година около 2000 деца от системата на яслите. Още тогава и ние, и други възразиха, защото смятаме, че при условие, че нормативите за РЗП и персонал са направени за много по-големи групи, няма как просто ей така да извадим хиляди деца от системата. И се радваме, че в резултат на хиляди писма на родители, имаше и в някои градове подписки, най-накрая се направи връщане към един по-различен размер на групите, но под условие, а именно, ако има ниска средномесечна посещаемост, която е факт в много яслени групи при нас, тогава да има възможност за приемане на до 3 деца допълнително, което най-вероятно в София ще означава около 700 деца допълнително приети=