Главният прокурор Сотир Цацаров отправи искане до Конституционния съд /КС/ за обявяване за противоконституционни на разпоредби от Закона за частната охранителна дейност, обнародвани на 30 януари, поради противоречието им с принципите на правовата държава, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

© снимка: БТА / АРХИВ

Разпоредбите се отнасят до охраната на урабинизирана територия, като нов вид охранителна дейност. В тях се регламентира същността и начина на осъществяване, сключването на договори за охрана и обособяване на екипи за реализирането на тази охрана. Основният аргумент на главния прокурор е, че опазването на обществения ред, който включва и защитата от престъпни посегателства спрямо гражданите и техните имущества, е конституционен и законов ангажимент на МС и МВР.

"Наред с това недопустимо се засягат /прехвърлят се/ правомощия на държавата, реализирани от МС и конкретно от Министерството на вътрешните работи по опазване на обществения ред и националната сигурност, като тези правомощия се възлагат на търговци", се казва още в мотивите към искането до КС.

В искането се сочи още, че с атакуваните разпоредби на законово ниво се позволява неограничено въздействие от страна на частни охранители върху живота в населените места, независимо дали се касае за извършване на действия, засягащи личния живот и имущество, упражняването на политически права, икономически дейности или други.