Близо 22 хиляди семейства са получили социални помощи за месец август от социалната дирекция във Варна. Средствата са отпуснати по Закона за семейни помощи за деца.

Варна

В подпомогнатите семейства се отглеждат близо 30 хиляди деца, съобщиха от Дирекция „Социално подпомагане” във Варна. Най-много са отпуснатите месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. През летния месец август общо 19217 семейства са получили такива помощи.