Социалните предприятия ще осигурят работни места в страната и ще дадат нови възможности за уязвимите групи от населението. Това заявиха представители на националния алианс за работа с доброволци на среща с бизнеса и представители на държавната администрация. Според тях трябва да се подобри връзката между бизнеса и държавата, за да се ускори намирането на работа на вече квалифицирани работници.

Пловдив

В Шивашката работилница в Пловдив, която съществува от три години се обучават жени, които дълго време не са могли да си намерят работа

Фанка Петкова: "Свикнахме си на работата много добре почнахме да шием поръчки, рокли, шием детски."
Султанка Петрова – зам.-министър на труда и социалната политика: "Тя дава възможност на хората от уязвимите групи да бъдат активни, те да се включат на пазара на труда и най-важното, което е, че чрез тази политика бихме могли да спестим изключително много средства на държавния бюджет."

Представителите на бизнеса очакват по-бързо държавата да приеме бъдещия Закон за социалната и солидарна икономика, който се подготвя от Министерството на труда и социалната политика. Липсата на кадри пречи за увеличаване на производството и износа на фирмите.

Микаел Амицбол – собственик на шивашко предприятие: "Има нужда от работна ръка много фирми в Пловдив, има нужда от работна ръка, при нашия бранш има нужда от кандидати с квалификация и това е трудно да намери."

От Алианса за работа с доброволци са готови вече да приобщят и хора с увреждания, които да се обучават, за да намерят работа. Примерът на други държави в Европа показва, че за всеки който може да работи до 3 часа на ден, държавата създава условия да се реализира.

Мария Шишкова – Национален алианс за работа с доброволци: "Държавата трябва да създаде среда, която трябва да бъде добра, така щото малки и средни социални предприятия да имат хоризонти и да се развиват."

От създаването си през 2015 година в шивашката работилница на Алианса в Пловдив са завършили 40 жени, които са били трайно отпаднали от пазара на труда. След обучението те вече са квалифицирани и са получили предложения за работа в шивашки предприятия в района.