Нова стратегия за заетостта подготвя социалното министерство. В нея ще бъдат заложени мерки за адаптиране на пазара на труда в зависимост от демографската ситуация в страната и повишаване качеството на уменията на хората в работоспособна възраст.

Министър Бисер Петков беше в Сливен, където се срещна с ръководителите на две от големите предприятия и се запозна с вижданията на големите работодатели за развитието на пазара на труда и проблемите, с които се сблъскват при наемане на работници.

По думите на Бисер Петков, в следващите няколко години все по-осезаемо ще се забелязва дефицит на работещи със средно образование, за сметка на излишъка от хора с основно и висше образование.

Бисер Петков, министър на труда и социалната политика: Усилията на държавата трябва да бъдат насочени към мобилизиране на съществуващия пазар на труда, т.е. активиране на неактивни, незаинтересовани лица, които да се включат в активната работна сила като същевременно фокуса на политиката занапред няма да бъде върху субсидираната заетост, защото има достатъчно заетост в реалния сектор, а по-скоро ще бъде насочена изцяло към качеството на работната сила.