Ясно се очертава дефицит на работната сила в България като количество и като качество. Инвестиции в квалификация на работещите, внос на кадри от трети държави, работни оферти за напусналите страната българи - това са само част от мерките, които предвижда социалното министерство.

В началото на годината прогнозите и очакванията са оптимистични - доходите ще продължават да растат. Предвидено е с 6,6% да се увеличи компенсацията на един работещ.

Причните:

- Ръстът на минималната работна заплата.

- По-високото финансиране в много обществени сектори като образование и сигурност.

- Нагласите на работодателите в частния сектор да повишават заплатите.

Социалният министър е категоричен - трябва да продължи сближаването между държавите членки на ЕС по отношение на равнището на доходите, а в страни като България трябва да има изпреварващо нарастване.

Необходимост от висококвалифицирана работна ръка - това е диагнозата на трудовия пазар у нас. Вариант едно за лечение - облекчаване на вноса на работници от други държави. Законови промени предвиждат по-леки процедури за получаване на синя карта за висококвалифицирана заетост. Вариант две - страната ни ще инвестира в човешкия си капитал.

Бисер Петков - министър на труда и социалната политика: Със 73 милиона от държавния бюджет се предвиждат програмни мерки, които да допринесат за повишаване качеството на работната сила на българския трудов пазар.

И още мерки - бизнесът и социалното министерство да предложат конкретни работни оферти на българите, които работят в чужбина на нискоквалифицирани позиции. По другата гореща тема - изплащането на пенсии по втория стълб е постигнато съгласие - пенсионните дружества да могат да предлагат на своите клиенти възможност за избор между няколко пенсионни продукта.

Бисер Петков - министър на труда и социалната политика: Основният продукт трябва да бъде пожизнена пенсия. Като това да става чрез създаване на отделен фонд за изплащане на пожизнени пенсии и прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди на лицата, които ще получават пожизнена пенсия в този фонд - обединяването им в обща сметка и изплащане на тези пенсии.

Пожизнената пенсия ще има гарантиран минимален размер, изчислен на базата на всички осигурителни вноски на човека.

Целта е тази пенсионна уредба да бъде приета по-скоро е хората да могат да правят информиран избор до 5 години преди навършване на възрастта за пенсиониране.