След налагането на новите европейски правила за защита на личните данни и Община Бургас съобразява работата си с новите изисквания. Екип на БНТ посети Центъра за административно обслужване на Община Бургас, за да провери има ли затруднения за служителите и гражданите при спазването на новия еврорегламент.

Бургас