Собствениците на над 140 рушащи се къщи - паметници на културата във Варна, са получили указания за спешното им укрепване и обезопасяване. Има издадена заповед 37 от тях да бъдат ремонтирани, като в най-кратки срокове собствениците трябва да подготвят проект за реставрацията им. Ако това не се случи, общината ще ремонтира сградите за собствена сметка, а обновените имоти ще бъдат ипотекирани.

Варна

Матена Христова е сред собствениците на рушаща се къща, културна ценност, в центъра на Варна. Тя е учителка и казва, че заплатата ѝ не стига, за да реставрира фасадата на сградата. А само проектът струва около 6 хиляди лева.

Матена Христова: "Не разполагам нито с времето да уредя документите, нито ще успея да ги платя. А това е предшестващата ремонта част. Документацията е усложнена, процедурата е тромава, трябва да се пътува до София - това означава свободно време и финанси."

Дори да намери пари за ремонта, проблемът за жената остава, защото къщата, в която живее, има още 12 съсобственици. Заради непрекъснатите спорове между тях сградата не е обновявана от години. Сега Матена Христова с основание се притеснява, че може да загуби дома си.

Матена Христова: Нямам къде да отида, това е единственото ми жилище. Освен това не го смятам за правилно. Не ни се дава възможност да се справим с изискванията, защото ни е непосилно. Може да живеем в централната част на града, но не сме милионери.

От Община Варна заявиха, че ипотеката е крайна мярка и до момента не е прилагана.

Мария Петрова - експерт към отдел "Архитектура" - Община Варна: "Собствениците са добросъвестни, отговорни, намират начин да започнат изпълнение и такива сгради, за които не може да се открие собственик, до момента нямаме."

Законът освобождава от данък сгради собствениците на къщи-паметници на културата, но само ако не са превърнати в търговски обекти. Те могат да кандидатстват и за финансова помощ от Министерството на културата. Заради трудно изпълнимите изисквания обаче с такава субсидия е ремонтирана само на една къща във Варна.