Времето за ограничаване на глобалното затопляне изтича - светът разполага само с 12 години, за да реагира, предупреждават водещи климатолизи. Поставената цел - задържане на температурите до градус и половина в сравнение с прединдустриалната епоха, все още е постижимо, но ще струва много скъпо. А по-високи температури биха довели до тежки и необратими последици, казват специалистите.

728 страници - толкова е докладът на Международния панел за климатичните промени, който беше представен днес. Учените са го свели до 33 страници обобщение, което накратко може да звучи така: Трябват действия! Незабавно.

Хосенг Лий, председател на Международния панел за климатичните промени: Първо, климатичните промени вече засягат хора, екосистеми, домакинства по цял свят. Второ, ограничаване на глобалното затопляне с 1,5 градуса не е невъзможно, но ще изисква безпрецедентни промени в цялото общество. Трето, има ясни ползи от това да запазим нивото от градус и половина в сравнение с 2 - важна е всяка частица от градуса!

Докладът е резултат от тригодишна работа и показва както усилията на климатолозите, така и все по-нарастващата загриженост на правителствата по света. Непостигнато на заложеното намаляване с градус и половина би могло да е пагубно за планетата. И ако до 2030 година, тоест само за 12 години, не бъдат взети мерки - последствията може да са необратими.

Джим Скеа, съпредседател на Международния панел за климатичните промени: И отново, посланието е следното - държавите трябва да си сътрудничат. Изискват се координирани и съвместни действия, ако наистина сме решили да постигаме целта от 1,5 градуса.

Най-необходимите стъпки за желаното редуциране с градус и половина - до 2030 година обемът на въглеродните емисии трябва да е намален с до 45% в сравнение с 2010; електроенергията - до 2050 година добиваната от възобновяеми източници енергия трябва да е 85%. Като всичко това няма да е евтино.

Годишната инвестиция в енергийната система до 2035 година трябва да бъде близо 2 и половина трилиона долара.