Симптомите на психичните заболявания често остават незабелязани. От години специалистите в тази област настояват за законови промени, така че да могат да помогнат на всеки, който има нужда.

Някои истини не са лесни за приемане. Родител трудно ще разбере, че детето му има психологичен проблем. И често ще намира оправдания за всяко странно действие.

Д-р Анета Аничкина, психиатър: Нормална психологична защита.

Симптомите на психичните заболявания често остават скрити. Защото никой не ни е учил как да ги забелязваме. В училище говорим за човека и природата, но не казваме нищо за природата у човека, с нейните променливи и въпросителни.

Д-р Анета Аничкина, психиатър: За психичното у човека въобще не става въпрос там.

А ако подозирате, че съседът ви може да има психично заболяване, всичко което можете да направите, е да потърсите полицията. А това не гарантира, че служителите на реда ще разпознаят скритите симптоми.

Д-р Анета Аничкина, психиатър: Системата е доста тромава. Липсва социалната служба, липсва социалната грижа.

Според д-р Аничкина за нуждата от законодателни промени се говори след всеки трагичен случай. А след приказките не се случва нищо.

Д-р Анета Аничкина, психиатър: Държавата трябва да поеме цялата отговорност.

Нужни са законодателни промени, чрез които звено от специалисти да отговарят за всеки подаден сигнал и да посещават домовете, в които се крие някаква опасност.

Д-р Анета Аничкина, психиатър: Обръщаш се към професионална група хора, които могат да предприемат професионални действия.

Такава социална грижа обаче липсва. А сигналите често остават нечути.

Д-р Анета Аничкина, психиатър Човек трябва да има късмет, за да се получи необходимото. А докато защитата е въпрос на шанс, някои симптоми могат да останат в тайна прекалено дълго време.