Близо 400 ресторанта, закусвални, детски градини, ясли, кухни и други обществени заведения в шестте района на Пловдив се включиха в пилотния проект за събиране и извозване на хранителни отпадъци. Това е част от цялостната политика на Общината за въвеждане на разделно събиране на отпадъците в целия град.

Пловдив

Проектът стартира в централната градска част в края на миналата година, а от февруари обхвана всички райони. Системата е въведена, след като много от заведенията изхвърляли хранителните остатъци в съдовете за смесен битов отпадък, предназначени за граждани. Сега по график машините събират боклуците директно от всеки един ресторант.

Самите отпадъци се поставят в 120-литрови контейнери тип "куки", осигурени от Общината. Идеята на е да се намали общото количество смесен битов отпадък, а разделно събраните отпадъци да се оползотворяват.