Временно няма да бъдат достъпни част от електронните услуги, предоставяни от портала на МВР. Достъпът ще бъде ограничен от 17:00 ч. днес до 08:00 ч. в понеделник.

За това време ще бъде извършена миграция на системния софтуер и хардуер, което ще засегне електронните административни услуги на МВР и частта за регистрация на договори за продажба на пътни превозни средства от нотариусите. Възможно е да възникнат затруднения и в услугите, предоставяни от МВР към застрахователните дружества при сключване на застраховки за моторни превозни средства.