Работата на терен с безработни и работодатели, постоянната връзка между тях и актуалната информация в интернет позволяват на служителите на Бюрото по труда в Чипровци да се радват на добри резултати от работата си.

Благодарение на трудовите посредници броят на регистрираните безработни младежи в община Чипровци тази година е 2 пъти по-малък в сравнение със същия период на миналата година. Това е целта на кампанията "Спри да циклиш!" - активиране на неактивните на всяка възраст. Кампанията е на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", управлявана от Министерството на труда и социалната политика. А в Чипровци това успяват да постигнат и благодарение на интереса към традиционния за региона занаят - килимарството.