62 лекарства за високо кръвно, скорошен инфаркт и сърдечна недостатъчност са изтеглени от аптеките в страната. Спрени са и в цяла Европа. Причината - в активното вещество Валсартан, доставено от китайска фирма, вероятно има канцерогенен примес.

Европейската агенция по лекарствата е предупредила за опасния примес официално вчера. Замърсяването се появило след като фирмата сменила метода на производство през 2012 година.

Мери Пейчева - директор на Дирекция в ИАЛ: Този примес е определен като потенциално канцерогенен. Към настоящия момент ЕМА извършва оценка доколко примесът в това активно вещество е достигнал и дали въобще е достигнало в крайните лекарствени продукти.

Около 300 000 българи ползват различни медикаменти с Валсартан. Повечето от тях са в списъка с блокирани лекарства.

Мери Пейчева - директор на Дирекция в ИАЛ: Няма място за притеснение, Налични са достатъчно алтернативи от групата сартани, с които могат да бъдат заменени тези продукти.

Пациентите, които използват спрените медикаменти, трябва да се консултират с личния си лекар, за да им смени терапията.

Д-р Гергана Николова - общопрактикуващ лекар: Няма проблем за здравето, за живота на никого. Не трябва да се създава психоза, че видите ли ще останат хора, които няма да се лекуват.

От Здравната каса успокоиха, че има достатъчно алтернативни лекарства, които се заплащат от фонда.