Изпълнителната агенция по лекарствата блокира медикаменти, съдържащи валсартан заради наличие на примес.

Европейската агенция по лекарствата (EMA) и националните компетентни органи работят съвместно с производителя на активната субстанция, за да се преодолее настоящата ситуация.

Производственото място е в Китай. Примесът се класифицира като вероятен канцероген.

Валсартан е ангиотензин-II-рецептор антагонист, използван за лечение на артериална хипертония, скорошен миокарден инфаркт и сърдечна недостатъчност.

Той се предлага на фармацевтичния пазар самостоятелно или в комбинация с други активни вещества.

Вижте списъка с всички изтеглени от продажба медикаменти ТУК