Ретроспективна гостуваща изложба, отбелязваща 50 годишнината от създаването на сръбския пленер „Делиблатски пeсак" гостува в Русенската художествена галерия. Във фонда му се съхраняват 1300 картини и малки пластики. Част от тях могат да бъдат видяни от ценителите на изкуството в Русе до 19 юли.

Под загадъчното име Дериблатски песок се крие местност в Сърбия, която е била част от древното, но вече изчезнало Панонско море. Сега е останал пясъчен ареал, създаден преди повече 200 години. А 50-те художници, творили в местността, която някога е била морско дъно, са вдъхновени от топлите и меките ѝ багри.

Елена Пратич: За мен е много интересно по какъв начин творците от най-младата възраст до най-старите се заразяват с енергията на това място и създават платната и скулпторите си.
Стоян Божков - организатор на пленера: Ние сме канили и много чуждестранни творци. От Европа и Щатите. И това е имало дълбок смисъл. Така сме успявали да сравним нашите вкусове с тези отвън и това ни е обогатявало.

Организаторите на пленера са събрали колекция от над 1000 творби от сръбски и чуждестранни автори, включително и русенски. Следващото представяне на изложбата ще бъде през октомври в Плевен.