Все повече българите разчитат на работната си заплата като източник на пари. Това показват данните на Националната статистика за второто тримесечие на 2017 г. Почти символично намалява дохода от социални помощи и обезщетения.

Към края на юни средният доход на човек от домакинство е 1355 лева, което с 9% повече в сравнение с миналата година. Увеличение има обаче и на разходите, които нарастват с 11 на сто. Най-много пари българите продължават да дават за храна и напитки, за жилищни разходи, данъци и осигуровки и на последно място за транспорт и съобщения. Интересна тенденция за последната година е, че българинът увеличава консумацията на яйца, прясно мляко и плодове. Едновременно свива потреблението на хляб, месо, сирене и картофи.